Top

دستگاه کارتخوان s58

دستگاه اس 58 به دو صورت ثابت وسیار اسفاده می شود.سرعت تراکنش در حالت سیار حدودا 6 ثانیه  ودر حالت استفاده از تلفن حدودا 10 ثانیه می باشد.


قیمت: 1300000 تومان